CICLANT
v.i. gerundi del verb de dubtosa existència ciclar;
1. fer cercles; 2. ESP pedalar; 3. FIG viatjar.